Marka samochodu: VOLVO

- VOLVO C30 benzyna 1.8 dm3 179ch
- VOLVO C70 diesel 2 dm3 209ch
- VOLVO C70 2.4 benzyna 2.4 dm3 185ch
- VOLVO C70 2.4 aut benzyna 2.4 dm3 185ch
- VOLVO C70 2.4i benzyna 2.4 dm3 185ch
- VOLVO C70 2.4i aut benzyna 2.4 dm3 185ch
- VOLVO C70 T5 benzyna 2.5 dm3 126ch
- VOLVO C70 T5 aut benzyna 2.5 dm3 209ch
- VOLVO S40 diesel 2.4 dm3 170ch
- VOLVO S40 1.6 benzyna 1.6 dm3 163ch
- VOLVO S40 1.6D diesel 1.6 dm3 125ch
- VOLVO S40 1.8 benzyna 1.8 dm3 163ch
- VOLVO S40 2.0 benzyna 2 dm3 140ch
- VOLVO S40 2.0D diesel 2 dm3 179ch
- VOLVO S40 2.4 aut benzyna 2.4 dm3 170ch
- VOLVO S40 2.4i benzyna 2.4 dm3 185ch
- VOLVO S40 2.4i aut benzyna 2.4 dm3 140ch
- VOLVO S40 T5 benzyna 2.5 dm3 170ch
- VOLVO S40 T5 aut benzyna 2.5 dm3 136ch
- VOLVO S40 T5 AWD benzyna 2.5 dm3 220ch
- VOLVO S40 T5 AWD aut benzyna 2.5 dm3 220ch
- VOLVO S60 2,4D diesel 2.4 dm3 170ch
- VOLVO S60 2.0T benzyna 2 dm3 145ch
- VOLVO S60 2.0T aut benzyna 2 dm3 220ch
- VOLVO S60 2.4 benzyna 2.4 dm3 125ch
- VOLVO S60 2.4 aut benzyna 2.4 dm3 98ch
- VOLVO S60 2.4 aut. benzyna 2.4 dm3 170ch
- VOLVO S60 2.5T benzyna 2.5 dm3 136ch
- VOLVO S60 2.5T aut benzyna 2.5 dm3 163ch
- VOLVO S60 2.5T AWD benzyna 2.5 dm3 109ch
- VOLVO S60 2.5T AWD aut benzyna 2.5 dm3 179ch
- VOLVO S60 D5 diesel 2.4 dm3 220ch
- VOLVO S60 T5 benzyna 2.4 dm3 220ch
- VOLVO S60 T5 aut benzyna 2.4 dm3 136ch
- VOLVO S80 benzyna 2.5 dm3 179ch
- VOLVO V50 diesel 2.4 dm3 170ch
- VOLVO V50 1.6 benzyna 1.6 dm3 140ch
- VOLVO V50 1.6D diesel 1.6 dm3 125ch
- VOLVO V50 1.8 benzyna 1.8 dm3 145ch
- VOLVO V50 2.0 benzyna 2 dm3 220ch
- VOLVO V50 2.0D diesel 2 dm3 179ch
- VOLVO V50 2.4 aut benzyna 2.4 dm3 136ch
- VOLVO V50 2.4i benzyna 2.4 dm3 220ch
- VOLVO V50 2.4i aut benzyna 2.4 dm3 220ch
- VOLVO V50 T5 benzyna 2.5 dm3 136ch
- VOLVO V50 T5 aut benzyna 2.5 dm3 109ch
- VOLVO V50 T5 AWD benzyna 2.5 dm3 136ch
- VOLVO V50 T5 AWD aut benzyna 2.5 dm3 136ch
- VOLVO V70 benzyna 2.4 dm3 209ch
- VOLVO V70 2,4 D diesel 2.4 dm3 185ch
- VOLVO V70 2.0 T benzyna 2 dm3 220ch
- VOLVO V70 2.0 T aut benzyna 2 dm3 220ch
- VOLVO V70 2.4 benzyna 2.4 dm3 163ch
- VOLVO V70 2.4 aut benzyna 2.4 dm3 209ch
- VOLVO V70 2.5T benzyna 2.5 dm3 136ch
- VOLVO V70 2.5T aut benzyna 2.5 dm3 179ch
- VOLVO V70 2.5T AWD benzyna 2.5 dm3 136ch
- VOLVO V70 2.5T AWD aut benzyna 2.5 dm3 109ch
- VOLVO V70 aut benzyna 2.4 dm3 185ch
- VOLVO V70 D diesel 2.4 dm3 185ch
- VOLVO V70 D5 diesel 2.4 dm3 200ch
- VOLVO V70 T5 benzyna 2.4 dm3 136ch
- VOLVO V70 T5 aut benzyna 2.4 dm3 136ch
- VOLVO XC70 2.5T AWD benzyna 2.5 dm3 185ch
- VOLVO XC70 2.5T AWD aut benzyna 2.5 dm3 315ch
- VOLVO XC70 D5 diesel 2.4 dm3 238ch
- VOLVO XC90 benzyna 3.2 dm3 163ch
- VOLVO XC90 2.5T AWD benzyna 2.5 dm3 170ch
- VOLVO XC90 2.5T AWD aut benzyna 2.5 dm3 140ch
- VOLVO XC90 AWD aut V8 benzyna 4.4 dm3 163ch
- VOLVO XC90 D5 AWD aut diesel 2.4 dm3 163ch
- VOLVO XC90 D5 AWD man diesel 2.4 dm3 140ch
Polecamy